Nuttige links


Media Object

Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

De federale portaalsite van de volksgezondheid

www.health.belgium.be/nl


Media Object

Vlaams Agentschap - Zorg & Gezondheid

Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen gevaarlijke infectieziekten. Dankzij uitgebreide vaccinatie komen infecties zoals pokken, kinderverlamming, difterie, mazelen en rodehond bijna niet of helemaal niet meer voor in België. Het percentage gevaccineerde personen moet echter voldoende hoog zijn (90% of meer, afhankelijk van de ziekte) om die ziekten blijvend te elimineren...

http://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties/