Mythes

De gevestigde meningen over vaccins.

Tal van tegenstrijdige informatie doet de ronde in verband met vaccinatie. Deze kunnen leiden tot terughoudendheid of weigering om zich te laten vaccineren . Mensen die  terughoudend zijn en zichzelf  of hun kind niet laten vaccineren, stellen zich bloot aan ziekten die vermeden kunnen worden. Volgende informatie heeft tot doel inzicht te geven om een geïnformeerde keuze te kunnen maken.


 • Vaccins zijn niet veilig.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Veiligheid is het sleutelwoord tijdens de ontwikkeling, de productie en de distributie van elk vaccin. Alvorens een vaccin een vergunning verkrijgt om op de markt te komen, wordt het onderworpen aan een groot aantal heel strenge tests gedurende 10 of 12 jaar. Bij elke fase, moet aangetoond worden dat het vaccin uiterst veilig is. Blijft er enige twijfel bestaan? Dan wordt het vaccin niet goedgekeurd voor gebruik. Niemand wil enig risico lopen: niet de fabrikant, noch de overheid of de medische wereld… noch jullie. Er zijn mensen die allergisch reageren op sommige delen van een vaccin, bijvoorbeeld op kippen-eiwit  dat soms in een griepvaccin kan zitten. Deze reacties zijn heel erg zeldzaam, maar de vaccinator zal steeds enkele vragen stellen in dit verband en houdt altijd een oogje in het zeil om snel in te grijpen als er een allergische reactie optreedt.

 • Alle vaccins bevatten levende ziekteverwekkers.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  De moderne vaccins bevatten geen actieve ziekteverwekker. Ze gebruiken dode kiemen of verzwakte bacteriën of virussen die geen gevaar met zich meebrengen maar enkel bedoeld zijn om bescherming op te bouwen via ons afweersysteem. De meest recente klassen van vaccins (zoals die gebruikt tegen de pneumokok) bevatten slechts een minuscuul deeltje van de bacterie.

 • De vaccins dienen de ziekte toe die ze moeten bestrijden.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Vaccins voorkomen ziekte, en veroorzaken ze niet.

  Er bestaan 2 soorten vaccins:

  Vaccins waarbij de ziektekiem volledig gedood is of waarbij slechts een deel van de ziektekiem gebruikt wordt,  zij kunnen zich niet vermenigvuldigen in het lichaam en kunnen geen ziekte veroorzaken. Integendeel... ze activeren uw afweersysteem zonder ziek te maken.

  Daarnaast zijn er vaccins waarbij de ziektekiem erg afgezwakt is: de ziektekiem kan nog het immuunsysteem activeren maar is niet meer in staat is om de gevaccineerde persoon ziek te maken. Bij personen met een sterk verzwakt afweersysteem kunnen deze vaccins toch nog ziek maken en bij hen zijn deze vaccins te vermijden.

 • Vaccins zijn niet veilig. Als ze dat zouden zijn, zouden ze niet continu moeten worden geëvalueerd.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  De vaccins worden voortdurend geëvalueerd en bestudeerd zoals alle andere geneesmiddelen. Zelf s nadat ze op de markt zijn gebracht. "Dat is dan het bewijs dat ze niet veilig zijn", beweren hun tegenstanders. Een vaccin wordt pas op de markt gebracht na jarenlange tests. En pas wanneer de overheid haar veiligheid heeft bevestigd. Elk vaccin kan reacties veroorzaken. Deze zijn vaak tijdelijk en niet ernstig: een lichte zwelling of roodheid van de huid als gevolg van de prik, bijvoorbeeld. Of lichte koorts. Ergere neveneffecten doen zich uiterst zelden voor. Gemiddeld breekt er amper één geval van ernstige allergische reactie uit per miljoen vaccinaties. Enkel een permanente opvolging  van de vaccins maakt het voor wetenschappers mogelijk om zulke neveneffecten te ontcijferen en de vermindering daarvan na te streven.

 • Tenslotte werken vaccins niet.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Vaccins zijn een doeltreffende manier om ziekte te voorkomen . Vaccinatie heeft al vele ziekten nagenoeg uitgeroeid. Denk maar aan de pokken of aan polio bijvoorbeeld. Maar de omgekeerde redenering is eveneens juist: in de landen waar geen enkel vaccinatieprogramma wordt geleid, sterven nog veel te veel kinderen aan ziekten die in de westerse wereld bijna helemaal verdwenen zijn (zoals de mazelen of kinkhoest). Zonder vaccins zouden verscheidene « uitgeroeide » ziekten overal ter wereld terug opduiken en tal van slachtoffers opeisen.

  Vaccins activeren het afweersysteem op een hele specifieke manier. Het vaccin beschermt niet tegen andere ziektekiemen dan deze van het vaccin en sommige personen zullen geen bescherming ontwikkelen als hun afweersysteem onvoldoende werkt.

 • Bescherming is maar tijdelijk.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Dit is afhankelijk van het vaccin. Veel vaccins bieden levenslange bescherming. Bepaalde vaccins beschermen levenslang tegen een specifieke ziekte. Anderen geven bescherming … totdat elk risico op besmetting verwijderd is. Er bestaan ook vaccins waarvoor regelmatig “herinneringsvaccinaties” nodig zijn zoals het tetanus vaccin waarbij een herhaling om de 10 jaar aanbevolen is.

 • Het is niet de vaccinatie die besmettelijke ziekten heeft overwonnen maar een betere hygiëne.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Een betere hygiëne heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een gezondere wereld. Hygiëne en betere levensomstandigheden zorgen voor een hogere levensverwachting en voor een betere beheersing van de ziekten. Maar ze bestrijden geen enkele epidemie. Vaccins daarentegen, hebben een rechtstreekse invloed op de beheersing van tal van besmettelijke ziekten. Vaccins maken wel degelijk het verschil. 

 • De meerderheid van de mensen die ziek worden waren gevaccineerd.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Is een gevaccineerde persoon toch besmet? Leid er niet uit af dat het vaccin ondoeltreffend is. Deze persoon maakt deel uit van de kleine minderheid mensen die na een vaccinatie niet de gewenste afweer ontwikkelen of besmet zijn door een andere bacterie dan die in het vaccin. Dit is een klein percentage ten opzichte van  de kans dat een niet gevaccineerde persoon loopt om een ziekte te krijgen

 • Het is beter dat het lichaam zijn eigen immuniteit ontwikkelt.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Ziekteverwekkers zijn soms sneller dan dat het lichaam zijn immuniteit kan ontwikkelen. Ja, het lichaam kan zelf een natuurlijke weerstand ontwikkelen tegen een besmettelijke ziekte. Maar enkel en alleen maar nadat er besmetting is. Bepaalde ziekten zijn echter dodelijk, of kunnen leiden tot blijvende gevolgen. Daarom is  preventie belangrijk. Dankzij vaccinatie bereidt uw afweersysteem zich beter voor om zich te beschermen in geval dat het echt ernstig wordt.

 • Vaccins veroorzaken autisme
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Er bestaat geen enkel bewezen verband tussen vaccins en autisme, wiegendood of multiple sclerose. Tal van tegenstrijdige informatie doen de ronde op het internet. De wildste geruchten beweren dat vaccins autisme of wiegendood zouden veroorzaken. Of ook dat ze het risico op multiple sclerose zouden verhogen. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccins en deze aandoeningen. Wilt u deze werken zelf raadplegen? U vindt hieronder een reeks referenties. Geen evidentie van causaal verband tussen vaccinatie tegen hepatitis B en ontwikkelen van multipele sclerose: relatief risico van 0,9 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,5-1,6) [ N Engl J Med 344 : 327-332(2001) , met editoriaal N Engl J Med 344 : 372-373(2001) ]. Geen evidentie van causaal verband tussen vaccinatie tegen hepatitis B, tetanus en influenza, en opflakkering op korte termijn van multipele sclerose bij patiënten met multipele sclerose: relatief risico van 0,71 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,40-1,26) [ N Engl J Med 344 : 319-326(2001) , met editoriaal N Engl J Med 344 : 372-373(2001) ]. Geen evidentie van causaal verband tussen vaccinatie tegen bof-mazelen-rubella, en ontwikkelen van autisme. In de periode 1988-1993 steeg het risico van autisme bij jongens van 2 tot 5 jaar oud bijna viermaal; de vaccinatiegraad bleef in deze periode constant, en bedroeg 95% [ Brit Med J 322 : 460-463(2001) ]. Geen evidentie van causaal verband tussen vaccinatie tegen bof-mazelen-rubella, en ontwikkelen van inflammatoir darmlijden: odds-verhouding van 0,59 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,21-1,68) [ Arch Pediatr Adolesc Med 155 : 354-359(2001) ].

 • Door vaccins is het immuunsysteem overbelast.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Vaccins trainen het immuunsysteem van uw kind. Uw kind wordt  dagelijks aan een groot aantal ziektekiemen blootgesteld. Bacteriën en virussen sluipen zijn lichaam binnen telkens wanneer hij iets inslikt. Om deze tientallen ziektekiemen te kunnen bestrijden, produceert het immuunsysteem evenveel verschillende antilichamen tegelijkertijd. Op die manier stelt ze een volledig palet samen om te antwoorden op de aanvallen die ze ondergaat. Een vaccin breidt deze bescherming uit met antilichamen tegen nieuwe kiemen. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het gelijktijdig toedienen van verschillende vaccins geen negatief effect heeft op uw kind. De nationale, internationale en Europese adviescommissies raden gelijktijdige vaccinatie aan.

 • Ernstige reacties komen vaak voor.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Ernstige reactie kunnen voorkomen maar dit risico is uiterst klein. Vele ouders vrezen dat het lichaam van hun kind slecht reageert opeen vaccin. Het risico op ernstige reacties is nochtans uiterst klein. Maar wat moet u doen als uw kind toch reageert? In de meeste gevallen gaat het om lokale en zeer beperkte reacties op de plek waar de prik is gezet. Lokale huiduitslag bijvoorbeeld. Of lichte roodheid van de huid. Soms een lichte koortsaanval. In bepaalde zeer zeldzame gevallen kunnen neveneffecten zoals hevige allergische reacties uitbreken. Als een reactie u verontrust, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

 • Waarom nog vaccineren? De ziekte is uitgeroeid.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  Er is een verschil tussen het onderdrukken  van een ziekte  en de uitroeiing van een ziekte. In het westen zijn talrijke besmettelijke ziekten schaars geworden dankzij vaccinatie. Ze bestaan, spijtig genoeg, nog steeds in andere delen van de wereld. Een einde maken aan vaccinatie zou inhouden dat wij een nieuwe kans zouden geven aan deze ziekten om bij ons terug op te duiken. Tegenwoordig gaan de kiemen van een besmettelijke ziekte de wereld rond in een paar uur tijd. En tal van schijnbaar verdwenen ziekten kunnen op elk moment weer opduiken.

 • Mijn kind is gezond, actief en eet goed. Vaccinatie is dus niet nodig.
  VALS !
  BRAVO !
   
  of
   

  In goede conditie vandaag… morgen ziek? Uw kind kan vandaag perfect gezond zijn… en morgen ziek worden. Vaccins worden ontwikkeld om ziekten te voorkomen. Als u wacht om te reageren tot op het moment dat uw kind ziek wordt, is het vaak al te laat. En het vaccin zal niet op tijd bescherming kunnen bieden.