Wat is een pneumokok?

De pneumokok is een zeer verspreide bacterie. Ze is aanwezig bij 5 à 25% van de gezonde mensen.1


De pneumokok is een zeer verspreide bacterie. Wetenschappers noemen haar "Streptococcus pneumoniae". Ze is aanwezig bij 5 à 25% van de gezonde mensen.1 Gewoonlijk nestelt de pneumokok zich in de achterkant van de neus en de keel, die zijn voornaamste toegangswegen vormen.

Waarom je zorgen maken?

In de meeste gevallen veroorzaakt de pneumokok symptomen noch ziekte. Maar bij gevoelige mensen zoals zuigelingen, jonge kinderen, mensen met chronische ziekten en oudere mensen, kan hij een gevaar betekenen2. Hij kan zware infecties met zich meebrengen zoals longontsteking, hersenvliesontsteking of septikemie.

Kinderen en senioren

Jonge kinderen en oudere volwassenen  zijn vaak dragers van de bacterie zonder ziek te zijn - we noemen ze dan gezonde dragers. Ze kunnen andere mensen besmetten. Sommige mensen zullen ziekten ontwikkelen, anderen niet. Pneumokokkenziekten kunnen zich op elke leeftijd voordoen. Maar jonge kinderen en oudere volwassenen worden het vaakst getroffen.  Hun natuurlijke weerstand is niet sterk genoeg, wat hen gevoeliger maakt.

Opgelet gevaar

Er bestaan meer dan 90 verschillende types van de pneumokok.1  Sommigen zijn ongevaarlijk; anderen zijn zeer kwaadaardig en frequent. Er bestaan types pneumokokken die ernstige ziekten veroorzaken en resistent zijn aan bepaalde antibiotica. Een oplossing om jezelf en je kinderen te beschermen is vaccinatie.

Vraag raad aan uw arts of apotheker.


1www.vaccination-info.be, geraadpleegd op 1 Augustus 2016

2 Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016