FAQ

Om de pneumokok beter te begrijpen

U stelt zich vragen over de pneumokok en pneumokokkenziekten? U vindt hieronder een lijst met de meest gestelde vragen alsook al de antwoorden die u zoekt.


 • Wat is een pneumokok?

  De pneumokok is een bacterie.

 • Hoe dringen pneumokokken ons organisme binnen?

  Pneumokokken dringen ons organisme binnen via de mond of de neus.

 • Kunnen pneumokokken overgebracht worden van de ene op de andere persoon?

  Ja. Pneumokokken verspreiden zich gemakkelijk via nauw contact, ook bij hoesten of niezen, en door personen die blijkbaar een goede gezondheid hebben.

 • Welke soorten ziekten kan de pneumokok veroorzaken?

  De pneumokok kan tal van infecties veroorzaken zoals oorontsteking, sinusitis, bronchitis… Bepaalde infecties zijn mild en verdwijnen van zichzelf. Anderen kunnen dodelijk zijn of letsels veroorzaken.

 • Welke mensen lopen het meeste risico om getroffen te worden door de pneumokokkenziekten?

  De pneumokok betekent een gevaar, voornamelijk voor zuigelingen, jonge kinderen en oudere mensen

 • Hoe pneumokokkenziekten vermijden?

  Door vaccinatie. En om pneumokokkenziekten te voorkomen bestaan enkele eenvoudige gezondheidsmaatregelen die nuttig blijken te zijn: de handen goed wassen, een neusspoeling uitvoeren met fysiologisch serum in geval van neus-keelholteontsteking, contact vermijden met kinderen op jonge leeftijd vooral als ze hoesten of verkouden zijn.

 • Moet ik mij laten vaccineren tegen de pneumokok?

  De vaccinatie beschermt tegen tal van gevaarlijke ziektekiemen en vermindert het risico op infecties. Vaccinatie is sterk aanbevolen voor: - alle personen van 65 jaar en ouder - alle patiënten van 50 jaar en ouder met chronische longaandoeningen, congestieve hartziekte, alcoholisme met of zonder leverziekte - alle volwassenen die lijden aan immuniteitsproblemen ten gevolge van een bepaalde aandoening

 • Moet ik mijn kind laten vaccineren tegen de pneumokok?

  De meest efficiënte manier om uw kind te beschermen tegen de ziekten die de pneumokok veroorzaakt is vaccinatie. Het vaccin geeft een snelle en blijvende immunorespons die beschermt tegen tal van pneumokokken. Vaccinatie is sterk aanbevolen voor : - alle kinderen van 2 jaar en jonger - alle kinderen tussen 2 en 5 jaar die naar de crèche gaan - alle kinderen van 2 jaar en ouder die aan chronische ziekten lijden - alle kinderen die lijden aan immuniteitsproblemen ten gevolge van een bepaalde aandoening

 • Is het gevaarlijk om je te veel te laten vaccineren?

  Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het gelijktijdig toedienen van verschillende vaccins geen enkel negatief effect heeft op u of op uw kind. De nationale, internationale en Europese adviescommissies raden gelijktijdige vaccinatie zelfs aan.

 • Hebben vaccins een gunstig veiligheidsprofiel?

  Ja. Alvorens een vaccin een vergunning verkrijgt om op de markt te komen, wordt het onderworpen aan een groot aantal heel strenge tests. Bij elke fase moet aangetoond worden dat het vaccin perfect beantwoordt aan de veiligheidseisen.

 • Zijn de vaccins doeltreffend?

  De cijfers geven het bewijs zwart op wit: vaccins helpen ons echt. Vaccinatie heeft al vele ziekten uitgeroeid. Zonder vaccins zouden verscheidene « uitgeroeide » ziekten overal ter wereld terug opduiken en tal van slachtoffers opeisen.