De risicofactoren

De pneumokok houdt een gevaar in, voornamelijk voor zuigelingen, jonge kinderen en oudere mensen.


Gemiddeld is 25% van de bevolking drager van pneumokokken. Bij kinderen is dit percentage het hoogst.1
 • tussen 9 en 25% van de leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn dragers van de bacterie
 • tussen 29 en 35 % van de leerlingen van het lager onderwijs zijn dragers van de bacterie
 • Van 38 tot 45 % van de zuigelingen zijn dragers van de bacterie
En elke drager kan de bacterie overdragen aan andere mensen. Ouders en grootouders zijn dus eveneens blootgesteld.1
 • Een kwart van de volwassenen met jonge kinderen is drager van pneumokokken
 • tegenover 6% van de volwassenen die geen kinderen hebben
 • Oudere volwassenen, die vaak de rol van babysitters vervullen, zijn zelf heel gevoelig aan infecties

Het risico op pneumokokkenziekten ligt dus hoger bij jonge kinderen (jonger dan 2 jaar), bij ouderen en  bij personen met een verminderd afweersysteem.2 Hun  verzwakte immuunsysteem maakt ze kwetsbaarder en geeft hen niet de mogelijkheid zich te beschermen. Ze zijn dus meer vatbaar voor de ontwikkeling van ernstige complicaties ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door pneumokokken.1

Andere mensen behoren ook tot de risicogroep3:
 • mensen waarbij de milt niet voldoende werkt of waar de milt weggenomen is
 • alle mensen van 60 jaar en ouder en mensen vanaf 50 jaar met:
  • Chronische longaandoeningen of rokers
  • Congestieve hartziekte
  • Alcoholisme met of zonder leverziekte
 • HIV-geïnfecteerde patiënten
 • mensen met orgaantransplantatie
 • mensen met lymfoom, chronisch lymfatische leukemie, multipel myeloom (bloedkanker)
 • mensen met een lek van hersenvocht
 • mensen met andere chronische aandoeningen zoals chronische nierziekten of hart- en vaataandoeningen.

De beste oplossing om zich te beschermen tegen de ziekten die veroorzaakt worden door de pneumokok is vaccinatie.

Vraag raad aan uw arts of apotheker


1 Hendley JO, Sande MA, Stewart PM, Gwaltney JMJ. Spread of Streptococcus pneumoniae in families: I. Carriage rates and distribution of types. J Infect Dis 132:55-61,1975

2 Bogaert D. et al.; Pneumococcal carriage in children in the Netherlands: a Molecular Epidemiological study, Journal of Clinical Microbiology, Sept. 2001, vol. 39, n° 39, p. 3316-3320

Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016