Vaccinatie

Door vaccinatie geef je de ziekte waartegen je vaccineert minder kans. Dit is ook zo bij pneumokokken. Vaccinatie tegen pneumokokken  is aanbevolen bij kinderen, bij 65 plusser of 50 plussers met een aandoening  van het hart, de longen , de nieren en de lever. Ook rokers en mensen met een verminderde immuniteit komen in aanmerking.1


Vraag raad aan uw arts of apotheker.

Vaccinatie tegen de pneumokok

Vaccinatie maakt het mogelijk om:
  • een eigen afweersysteem te ontwikkelen tegen de meest voorkomende pneumokokken
  • de verspreiding van de bacterie te verminderen
  • de vicieuze cirkel van de resistentie tegen antibiotica tegen te gaan
De werking van vaccinatie

Het vaccin tegen de pneumokok wordt aangemaakt vanuit het kapsel dat de bacterie omringt. Deze kan geen ziekte veroorzaken maar lijkt wel genoeg op de bacterie opdat het lichaam een immuunrespons produceert en haar eigen natuurlijke weerstand aanmaakt. Eens zij blootgesteld wordt aan de ware bacterie, zal het lichaam in staat zijn de infectie te bestrijden.

De vaccins

Op wereldschaal is de pneumokokkenziekte de belangrijkste oorzaak van sterfte die kan vermeden worden dankzij een simpele vaccinatie .2 Er bestaan twee soorten vaccins tegen invasieve pneumokokkenziekten: het geconjugeerde vaccin en het polysacharide vaccin.

Vraag raad aan uw arts of apotheker.


1 Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016

2 Pneumococcal vaccines, WHO position paper – 2012. http://www.who.int/wer/2012/wer8714.pdf geraadpleegd op 2 september 2016