Vaccinatie

Vaccinatie kan uw gezondheid beschermen

img


De meest efficiënte manier om u te beschermen tegen de ziekten die de pneumokok veroorzaakt is u te laten vaccineren. Ze is sterk aanbevolen voor kinderen, voor 65- of 50-plussers met een aandoening aan het hart, de longen, de nieren en de lever, en rokers. Mensen met een verminderde immuniteit of mensen zonder milt lopen een groter gevaar vanwege hun verminderde weerstand.

Vraag raad aan uw arts of apotheker.

Vaccinatie beschermt tegen tal van gevaarlijke ziektekiemen en vermindert het risico op infecties. Er bestaan twee soorten vaccins tegen invasieve pneumokokkenziekten: het geconjugeerde vaccin en het polysaccharide vaccin. Deze vaccins zijn doeltreffend en bieden een goede bescherming. Op wereldschaal is de pneumokokkenziekte de belangrijkste oorzaak van sterfte die kan vermeden worden dankzij vaccinatie (2002).1

Een goede bescherming

Vaccinatie biedt een snelle en duurzame immuunrespons die beschermt tegen tal van pneumokokken. Vaccinatie is aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad voor2 :

 • alle zuigelingen
 • alle kinderen na de leeftijd van 2 jaar, met een sterk verhoogd risico van invasieve pneumokokkeninfecties
 • mensen met functionele asplenie of na splenectomie
 • mensen van 65 jaar en ouder
 • mensen van 50 jaar en ouder met
  • Chronische longaandoeningen of rokers
  • Congestive hartziekte
  • Alcoholisme met en zonder leverziekte
 • HIV-geïnfecteerde patiënten
 • mensen met orgaantransplantatie
 • mensen met lymfoom, chronisch lymfatische leukemie, multipel myeloom (bloedkanker)
 • mensen met lek van cerebrospinaal vocht
 • mensen met andere chronische aandoeningen zoals chronische nierziekten of cardiovasculaire aandoeningen
Een vaccin op het goede moment

U kunt zich op elk moment van het jaar  laten vaccineren tegen pneumokokkenziekten en het vaccin moet niet elk jaar vernieuwd worden. Zorg ervoor dat het pneumokokkenvaccin in uw eigen vaccinatieboekje is opgenomen.

Vraag raad aan uw arts of apotheker.

Het belang van vaccinatie

De cijfers geven het bewijs zwart op wit: vaccins helpen ons echt. Vaccinatie heeft al vele ziekten uitgeroeid. Denk maar aan de pokken of aan polio bijvoorbeeld. Maar de omgekeerde redenering is eveneens juist: in de landen waar geen enkel vaccinatieprogramma wordt geleid, sterven nog veel te veel kinderen aan ziekten die in de westerse wereld bijna helemaal verdwenen zijn (zoals de mazelen of kinkhoest). Zonder vaccins zouden verscheidene « uitgeroeide » ziekten overal ter wereld terug opduiken en tal van slachtoffers opeisen.3


1 Pneumococcal vaccines, WHO position paper – 2012. http://www.who.int/wer/2012/wer8714.pdf geraadpleegd op 2 september 2016

2Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016

3 WHO Immunization safety - six common misconceptions about immunization. http://www.who.int/immunization_safety/aefi/immunization_misconceptions/fr/index1.html geraadpleegd op 25 januari 2012