Pas op voor pneumokokken

img

Pneumokokkenziekten kunnen zich op elk moment voordoen, maar het risico stijgt met de leeftijd. Boven de 50 jaar verzwakt je natuurlijke weerstand en pneumokokkenziekten betekenen dan een reëel gevaar.


Veel mensen zijn dragers van de "Streptococcus pneumoniae"-bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende types.1 Sommige brengen symptomen noch ziekte met zich mee, terwijl andere zware ziekten kunnen veroorzaken zoals een longontsteking, hersenvliesontsteking of septikemie.

Senioren zijn het vaakst getroffen

Pneumokokkenziekten kunnen zich op elke leeftijd voordoen, maar jonge kinderen en senioren zijn het vaakst getroffen.2 Boven de 50 jaar verzwakt uw natuurlijke weerstand en pneumokokkenziekten kunnen dan een echt gevaar betekenen. De WGO beschouwt de preventie tegen deze ziekten als prioritair, zowel in de ontwikkelingslanden als in onze geïndustrialiseerde landen.3

Overtuigende cijfers

Twee derde van alle pneumokokkenbacteriëmieën komt voor bij personen ouder dan 50 jaar.4

Het sterftecijfer in het geval van invasieve pneumokokkenziekten bij volwassenen ouder dan 50 jaar is 1 op 5.5

Het voorkomen van invasieve pneumokokkeninfecties (bacteriëmie, meningitis,…) is beduidend hoger bij personen ouder dan 65 jaar (35 tot 50 per 100.000 per jaar) en bij patiënten met chronische aandoeningen.4

De mortaliteit van pneumokokkenbacteriëmie bedraagt 20% bij 65-jarigen en 40% bij 85-plussers.4

Een goede bescherming

Jammer genoeg doen antibiotica het hoge sterftecijfer van pneumokokkenziekten niet dalen. Dat komt omdat bepaalde types resistent zijn geworden aan antibiotica en ernstige ziekten veroorzaken.6 Vaccinatie maakt het mogelijk om de infecties te voorkomen en je te beschermen.

Vaccinatie is aanbevolen voor6 :
 • mensen met functionele asplenie of na splenectomie
 • mensen van 65 jaar en ouder
 • mensen van 50 jaar en ouder met
  • chronische longaandoeningen of rokers
  • congestive hartziekte
  • alcoholisme met en zonder leverziekte
 • HIV-patiënten
 • mensen met orgaantransplantatie
 • mensen met lymfoom, chronisch lymfatische leukemie, multipel myeloom (bloedkanker)
 • mensen met lek van cerebrospinaal vocht
 • mensen met andere chronische aandoeningen zoals chronische nierziekten of cardiovasculaire aandoeningen

1 www.vaccination-info.be; geraadpleegd op 1 augustus 2016

2 Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie 2010 - Epidemiologische trends 1983-2009 - Referentielaboratorium : S pneumoniae

3 WHO position paper – 2012 Pneumococcal vaccines . Weekly epidemiological record No. 14, 2012, 87, 129–144 http://www.who.int/wer/2012/wer8714.pdf?ua=1 geraadpleegd  9 sept 2016 

4 Bacteriëmie = aanwezigheid van bacteriën in het bloed

5 ECDC, European Center for Disease prevention and Control, Surveillance Report, Antimicrobial resistance surveillance in Europe, 2009, p19-27

6 Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016