Pas op voor pneumokokken

img

Pneumokokkenziekten kunnen zich op elk moment voordoen, maar het risico ligt hoger bij jonge kinderen. Vóór ze 2 jaar zijn, is hun natuurlijke weerstand niet sterk genoeg om hen te beschermen tegen pneumokokkenziekten.


Veel mensen zijn dragers van de "Streptococcus pneumoniae"-bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende types.1 Sommige brengen symptomen noch ziekte met zich mee, terwijl andere zware ziekten kunnen veroorzaken zoals een longontsteking, hersenvliesontsteking of septikemie.

Jonge dragers

Tot 25% van de mensen, van elke leeftijd, kunnen gezonde dragers zijn van pneumokokken.2 Pneumokokkenziekten kunnen zich op elke leeftijd voordoen, maar jonge kinderen en ouderen worden het vaakst getroffen.   

  • tussen 9 en 25% van de leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn dragers van de bacterie
  • tussen 29 en 35% van de leerlingen van het lager onderwijs zijn dragers van de bacterie
  • 38 tot 45% van de zuigelingen zijn dragers van de bacterie

Elke drager kan de bacterie overdragen op andere mensen. Ouders en grootouders kunnen dus ook getroffen worden, maar het risico op pneumokokkenziekten ligt veel hoger bij jonge kinderen. Het gaat dan in het bijzonder om kinderen jonger dan 2 jaar. Op die leeftijd is de natuurlijke weerstand van het kind nog niet sterk genoeg, wat het zwakker maakt.

Kinderen lopen groot gevaar

De verspreiding van pneumokokken begint tijdens de eerste maanden van het leven. Ze bereikt gewoonlijk haar maximum rond 2 of 3 jaar. In de meeste gevallen brengt de pneumokok symptomen noch ziekte met zich mee, maar toch kan hij soms ernstige ziekten veroorzaken. De pneumokok is een belangrijke oorzaak van een oorontsteking, longontsteking, hersenvliesontsteking en septikemie bij jonge kinderen. Meer dan de helft van de hersenvliesontstekingen komen bij kinderen jonger dan 2 jaar.3

Een goede bescherming

Jammer genoeg doen antibiotica het hoge sterftecijfer van pneumokokkenziekten niet dalen. Dat komt omdat bepaalde types resistent zijn geworden aan antibiotica en ernstige ziekten veroorzaken.4 De gebruikelijke behandelingen zijn dan minder efficiënt Vaccinatie maakt het mogelijk om infecties te voorkomen en je te beschermen.

Vaccinatie biedt een snelle en duurzame immuunrespons die je beschermt tegen tal van pneumokokken. Vaccinatie is aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad voor5 :

  • alle zuigelingen
  • alle kinderen na de leeftijd van 2 jaar, met een sterk verhoogd risico op invasieve pneumokokkeninfecties.
     

Je kan je kind op elk moment laten vaccineren tegen pneumokokkenziekten.

In Vlaanderen werd in 2012 de vaccinatiegraad met een 1e dosis geschat op 99,3% en met een 3e dosis op 96,5%6. In Wallonië werd in 2012 de vaccinatiegraad met een 1e dosis geschat op 97,1% en met een 3e dosis op 89,2%7

De vaccinatie tegen pneumokokken maakt deel uit van de vaccinaties ingepland in de vaccinatiekalender van je kind.8

Om de vaccinatiestatus van je kind na te kijken kan je je richten tot het Gezondheidsboekje (Kind & Gezin) van je kind.

Na een vaccinatie ondervinden sommige kinderen neveneffecten. Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met je arts of de bijsluiter te raadplegen.

Kinderopvang

Pneumokokken kunnen overal en op elk moment toeslaan, maar bepaalde kinderen lopen een hoger risico dan andere. Het verblijf in de kinderonthaalwereld is een gunstige plaats om invasieve pneumokokkenziekten te verspreiden. Het risico ligt er 36 keer hoger dan thuis.9
 

In de kinderopvang spelen de kinderen samen, delen hun speelgoed of wisselen hun fopspeen onder elkaar en ze hoesten en niezen. Voor de pneumokok bestaan er geen betere omstandigheden om zich te verspreiden. Het risico op een pneumokokkenziekte ligt ook bij de kinderoppas vier maal hoger.

Image and video hosting by TinyPic

Bron: Hjuler T et al. Perinatal and crowding-related risk factors for invasive pneumococcal disease in infants and young children : a population-based case-control study.  Clinical Infectious Diseases 2007; 44:1051–6 

 


1 www.vaccination-info.be, geraadpleegd op 1 augustus 2016

2 Hendley JO, Sande MA, Stewart PM, Gwaltney JMJ. Spread of Streptococcus pneumoniae in families: I. Carriage rates and distribution of types. J Infect Dis 132:55-61,1975

3 Bingen E., Physiopathologie des infections à pneumocoque en pédiatrie, mt pédiatrie, vol. 8, n°4, juillet-août 2005, pp. 248-254

4 Hoge Gezondheidsraad – advies 9210 vaccinatie  van volwassenen tegen pneumokokken http://www.health.belgium.be/nl/advies-9210-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen geraadpleegd op 31 augustus 2016

Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken (mei 2015) (HGR 8813) http://www.health.belgium.be/nl/advies-8813-vaccinatie-van-kinderen-en-adolescenten-tegen-pneumokokken

Vaccinatiegraad-vlaanderen 2012-heidi theeten-valentijn vacc sympo 8ma2013 Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C, Roelants M, Boonen M, Van Damme P, Theeten H, and Depoorter A.M

vaccinatiegraad-Wall BXL-Beatrice Swennen-valentijn vacc sympo- 8feb2013

Basisvaccinatieschema voor Vlaanderen.  https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema

Takala et al. Risk, factors for primary invasive pneumococcal disease among children in Finland. JAMA. 1995 Mar 15;273(11):859-864